MeliPOS Lisans Sözleşmesi

Lütfen MELİPOS Yazılım lisanlarını, ürünlerini, hizmetlerini, servislerini, mobil uygulamalarını ve web sitesini kullanmadan önce mutlaka MELİPOS Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyunuz.

Herhangi bir yazılım lisansımızı, ürünümüzü, hizmetimizi, servisimizi, mobil uygulamamızı ve web sitemizi kullanmaya başladığınızda her iki dokümanda da bulunan tüm şartları ve politikaları kabul etmiş olursunuz. Tüm şartları ve politikaları kabul etmiyorsanız MELİPOS lisanslarını, ürünlerini, hizmetlerini, servislerini, mobil uygulamalarını ve web sitesini kullanmamalısınız.

MeliPOS Restoran Otomasyon Yazılımı kullanım lisansı ve garanti sözleşmesidir.

MeliPOS Restoran Otomasyon Yazılımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün 15.5.2012 Tarih ve 1310 Sayılı Kararıyla Tescil Edilmiştir.

 1. Bu sözleşme, yazılım eseri sahibi MeliPOS YAZILIM ile (Bundan sonra sadece “MeliPOS” olarak anılır) SON KULLANICI arasında (Bundan sonra sadece “KULLANICI” olarak anılır) YAZILIM ÜRÜNÜ KULLANIM LİSANSI ve GARANTİ SÖZLEŞMESİ koşullarını düzenlemek amacı ile akdedilmiştir.
 2. KULLANICI, bu yazılımı satın almakla sadece yazılım ürününün münhasır olmayan kullanım lisansına sahip olmuş olur. Bunun dışında kalan tüm fikri haklar MeliPOS’a ait olup bu sözleşme kapsamı dışındadır. Yazılım lisansı kullanım süresi aksi belirtilmediği sürece 1(Bir) yıldır. KULLANICI yazılımı kullanmaya devam etmek isterse lisansını yenilemeli yani tekrardan satın almalıdır. Lisans süresi dolan KULLANICI’nın yazılımı kullanma hakkı ortadan kalkar, yazılım otomatikman demo yani kısıtlı kullanıma geçer ve sözleşmesi önceden haber verilmeksizin tek taraflı fesh edilmiş olur. Bu durumda KULLANICI yazılımı bilgisayarından kaldırmak (Uninstall) zorundadır.
 3. MeliPOS Yazılımı kullanım hakkı sadece lisans kaydı bulunan firma ya da kişiye aittir. Kullanım Lisansı, sadece yazılım ürününün tek bir bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi, depolanması ve girilen bilgilerin yedeğinin alınması haklarını kapsar. Kullanım Lisansı, kati surette üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye bedelli veya bedelsiz satılamaz, devredilemez, kiralanamaz ve yararına sunulamaz.
 4. KULLANICI MeliPOS ürünlerini “olduğu” gibi kabul eder. MeliPOS ürünlerinin %100 kusursuz olduğunu taahhüt etmez. MeliPOS ürünlerinin, servislerinin, hizmetlerinin ve mobil uygulamalarının özellikleri web sitesinde ürün özellikleri sayfalarında duyurulmuştur. Bu özellikler dışında özelliği müşteriye sunmayı taahhüt etmez. MeliPOS; ürünleri için lisans barındırma hizmeti sunar. KULLANICI’ya ürünlerinin lisanslanmasıyla birlikte kurulum ve destek hizmetini vermeyi taahhüt etmez. Kurulum ve destek hizmetleri ayrıca sözleşme ile düzenlenir.
 5. MeliPOS Yazılım ürünlerine erişim şifreleri kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilir. Bu bilgilerin korunması kullanıcının sorumluluğundadır. MeliPOS ürünlerinin iç kullanım yetkileri lisans sahibi tarafından belirlenir. Bu bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşılması durumunda ortaya çıkacak maddi ve manevi zarardan MeliPOS sorumlu değildir.
 6. Yazılımın (KULLANICI tarafından edinilen ilgili sürümü yani versiyon) lisans aktivasyonu sadece MeliPOS tarafından yapılır ve yazılımla ilgili her türlü eğitim, destek hizmetleri aktivasyon tarihinden itibaren başlar.
 7. KULLANICI, MeliPOS’un web sitesindeki yazılım indirme (Download) sayfalarında paylaştığı her türlü demo, kurulum dosyası (setup) cihaz sürücüsü, eklenti ve benzeri yazılımları tamamen kendi tercihiyle bilgisayarına indirip çalıştırması sonrasında karşılaştığı olası sorunlardan hiçbir şekilde MeliPOS’u sorumlu tutamaz.
 8. MeliPOS yazılımlarıyla ilgili olarak MeliPOS’un bilgisi dışında (Yazılı onayı olmadan) MeliPOS’un web sitesi haricindeki platformlarda paylaşılan demo, deneme sürümü ve benzeri yazılımların KULLANICI tarafından indirilip kullanılmasından doğacak sonuçlardan MeliPOS sorumlu tutulamaz.
 9. Yazılım lisansına ve lisans bedeline, yazılımın çalışması için ihtiyaç duyacağı ekstra veritabanı (database) dahil olmayıp, gerektiğinde ilgili veritabanı ve diğer yazılımların lisanslarının KULLANICI tarafından ayrıca satın alınması gerekmektedir.
 10. KULLANICI, kullanım lisansını satın aldığı yazılım ürününün kayıtlı bulunduğu orijinal kurulum CD, DİSKET, FLASH DISK ve her türlü bellek veya depolama birimini güvenli bir ortamda özenle saklamak ve gerektiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.
 11. KULLANICI tarafından yazılımın kullanıldığı sürece oluşturulan kayıtlar (Müşteri iletişim bilgileri) KVKK gereği MeliPOS’un yazılı izni olmadan kati suretle 3.şahıs ve tüzel kişilerle ve başka platformlarda paylaşılamaz, dış ortama aktarılamaz, kopyalanamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz.
 12. KULLANICI, yazılım ürünüyle birlikte sunulan harici veya yazılımın içerisine dahil edilen kurulum kılavuzundaki talimatlara uymakla yükümlüdür. MeliPOS, ürünün işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için gereken azami özeni göstermektedir.
 13. MeliPOS, bu yazılım ürününün kusursuz ve hatasız olduğu ayrıca, KULLANICI’nın tüm ve özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.
 14. MeliPOS, her türlü donanım veya işletim sistemi arızalarından, bilgisayar ağı kurulum ve bağlantı hatalarından, elektrik kesilmesi ve voltaj dalgalanmalarından, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel nedenlerden ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu değildir. Yazılımın kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeklenmesi KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
 15. MeliPOS, yazılımın aktivasyon yani kurulum tarihinden lisansın sona ereceği son güne kadar KULLANICI’ya yazılımla ilgili gerekli desteği sadece https://www.melipos.com/destek sayfasında belirtilen güncel şartlar doğrultusunda sağlayacaktır.
 16. KULLANICI, kullanım lisansını satın aldığı yazılım ürününü, kurulum kılavuzunda veya MeliPOS Internet sitesinde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, MeliPOS ürünlerinin yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili olarak hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, MeliPOS’un sorumluluğunun kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
 17. MeliPOS, ürünün doğru veya yanlış kullanımından veya hukuka ve kanunlara aykırı işlerde kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Her durumda, MeliPOS’un mali sorumluluğu, KULLANICI’nın ödemiş olduğu yazılım lisans bedeli ile sınırlıdır.
 18. MeliPOS, gerekli gördüğü takdirde, önceden haber vermeksizin tüm yazılım ve dokümantasyonda değişiklikler yapabilir.
 19. KULLANICI dilerse, MeliPOS tarafından çıkarılacak yeni sürümleri bedelini ödeyerek satın alabilir. Yazılımın yeni sürümü piyasaya çıkarıldıktan sonra, bir önceki sürümün satışı ve üretimi kaldırılabilir ve 1(bir) yıl süre ile MeliPOS, bir önceki sürümün kullanıcısına bedeli ödendiği takdirde teknik destek hizmeti vermeye devam eder. Bu sürenin sonunda, eski sürümün desteğine son verebilir.
 20. MeliPOS Yazılım ürünleri, servisleri, hizmetleri ve mobil uygulamalarında dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Kullanıcıların faydasını gözeterek yapılan bu değişiklikler versiyon güncellemeleri olabildiği gibi veritabanı değişiklikleri de olabilir. Kullanıcı zorunlu değilse bu değişiklikleri talep etmeyip ürünü var olan haliyle kullanmaya devam edebilir. Sistemin çalışması için yapılması gereken zorunlu değişiklikler kullanıcının isteğine bağlı değildir. İşletim sistemi, gelişen teknolojik yenilikler, donanımlar veya yasal zorunluluklar değişiklik yapılmasını gerekli kılabilir. Bu durumda kullanıcı var olanı değil güncelleştirilmiş ürünü, servisi, hizmeti ve mobil uygulamayı kullanmak zorundadır.
 21. KULLANICI’nın bilgisayarına kurulumu ve lisans aktivasyonu yapılan yazılımların hiçbir koşulda iadesi yoktur. KULLANICI bu konuda MeliPOS’tan memnuniyetsizlik veya başka gerekçeler öne sürerek ücret iadesi talep edemez.
 22. MeliPOS’un bu yazılım ürünü ile ilgili garantisi bu sözleşmede açıklananlarla sınırlı olup 1 (bir) yıl sürelidir.
 23. Yazılım, Dokümantasyon veya bu Lisans sözleşmesiyle KULLANICI’ya verilen hakların tümünü ya da herhangi bir kısmını MeliPOS’un önceden yazılı onayını almaksızın başka herhangi bir kişiye dağıtamaz, kiraya veremez, ödünç veremez, satamaz, ikinci elden lisans veremez ya da başkaca herhangi bir şekilde devredemez.
 24. KULLANICI, Hiç bir nedenle Yazılım veya Dokümantasyonu değiştiremez, tercüme edemez, uyarlayamaz veya Yazılım ya da Dokümantasyondan yola çıkarak esinlenmiş eserler yaratamaz.
 25. KULLANICI, Yazılım ile ilgili olarak MeliPOS tarafından kullanılan herhangi bir türden kopya koruma yordamını ortadan kaldıracak, etkisiz hale getirecek veya dolanacak herhangi bir donanım, cihaz, yazılım ya da diğer yöntemi kullanamaz veya Yazılımı MeliPOS yahut Yetkili Satıcısı tarafından sağlanmamış olan donanım kilidi, yetki kodu, seri numarası veya kopya koruma aygıtı vasıtası ile kullanamaz.
 26. Yazılımın izinsiz olarak çoğaltılması ve izinsiz olarak kullanılması eser sahipliğinden doğan hakların ihlalini oluşturur ve fail Türk Ceza Kanununun 524a-524d maddeleri ile Türk Telif Hakkı Kanununun 71. ve müteakip maddelerine göre para cezası ve hapisle cezalandırılır.
 27. KULLANICI, lisans alan olarak, iflas eder, ödemelerini tatil eder, konkordato veya tasfiye yoluna giderse işbu Sözleşme ve işburada verilen lisans MeliPOS tarafından başkaca bir bildirimde bulunulmaksızın kendiliğinden sona erecektir.
 28. Eğer işbu Sözleşme şartlarındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğu anlaşılırsa, işbu Sözleşmenin diğer şartları tamamen etkili olmaya devam edecek ve taraflar, kendisi geçersiz ya da uygulanamaz olmamakla beraber, geçersiz ya da uygulanamaz olduğu anlaşılan hükmün etkisini mümkün olduğu kadar karşılayan yükümlülüklere uyacaklardır.
 29. Program, programcılık hatalarına karşı ücretsiz olarak garantilidir. Bu garanti, yasal ve / veya teknolojik nedenlerle programın yürürlükten kaldırılması ile sona erer.
 30. MeliPOS, programın yanlış yada yasalara aykırı olarak kullanılmasından doğacak maddi ve yasal sonuçlardan sorumlu tutulamaz.
 31. Her ne şekilde olursa olsun MeliPOS dan talep edilecek mali sorumluluk programa ödenen tutarı geçemez.
 32. KULLANICI bu sözleşmeye aykırı olarak hareket ederse MeliPOS sözleşmeyi tek yanlı olarak feshedebilecektir.
 33. KULLANICI gerekli olduğu takdirde MeliPOS tarafından düzenlenmiş olan yazılım lisansına ait satış faturasını ibraz etmekle yükümlüdür. Satış faturasını ibraz edemeyen KULLANICI, MeliPOS’tan yazılımla ilgili hiçbir hak iddia ve talep edemez.
 34. MeliPOS yazılımı deneme versiyonları KULLANICI ve satıcılara web sitesinde sunulmuştur. Lisanslama yapılmadan önce ürünler kullanıcı ve satıcı tarafından belirlenen sürelerde denenebilir. Kullanıcı ve satıcı ödeme yapma kararını verip lisanslama yapıldıktan sonra ürünlerinin lisansının iptali, ödeme yapılmışsa ödeme iadesi mümkün değildir.
 35. İş bu sözleşme, yazılım ürününün MeliPOS tarafından KULLANICI’nın bilgisayarına yüklendiği ve lisans aktivasyonu yapıldığı tarihten itibaren 1(bir) yıl geçerlidir.
 36. İş bu sözleşme ve sözleşme nedeni ile çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.